Treść zapytania

2020.02.07 godz. 14:23 Opole, Opolskie

Wydanie decyzji w spr. budowy kompostowni

Wyjaśnienie sytuacji

Witam, czy decyzję o warunkach zabudowy, która została zaskarżona do SKO i na podstawie Art. 138 odrzucona można zastąpić decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Opiszę problem: około 600 metrów od terenów zabudowy burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy, która po odrzuceniu przez SKO została zastąpiona dec. lokal.- czy to jest zgodne z przepisami? Wspomnę tylko, że plan zagospodarowania przestrzennego jest z 2002 r. i są to tereny oznaczone RL- pod zalesienie, natomiast burmistrz w postanowieniu wskazał, że plan ten utracił moc prawną zgodnie z przepisami z 2004r.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź