Treść zapytania

2021.07.22 godz. 10:44 Toruń, Kujawsko-pomorskie

Wynajem mieszkania problem ze zrozumieniem punktu 2

Wyjaśnienie sytuacji

Rozwiązanie umowy i zwrot Przedmiotu najmu 2. W przypadku, gdy niniejsza umowa zostanie wypowiedziana z przyczyn zależnych od Najemcy, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną stanowiącą równowartość czynszu, jaki Najemca byłby zobowiązany uiszczać do końca okresu obowiązywania niniejszej umowy, gdyby niniejsza umowa nie została wypowiedziana. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Najemcę pisemnego wezwania do jej zapłaty.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź