Treść zapytania

2020.01.27 godz. 12:59 Wrocław, Dolnośląskie

Wynajem pomieszczeń na prowadzenie skupu złomu

Wyjaśnienie sytuacji

Do wydania decyzji na zbieranie odpadów (złomu) niezbędna jest umowa najmu terenu. Czy umowa musi byś z właścicielem terenu czy może być z użytkownikiem? Właściciel terenu nie żyje. Syn zawarł z nieżyjącym już ojcem umowę użyczenia na czas nieokreślony z możliwością podnajmu terenu osobom trzecim. Sprawa spadkowa jest nieuregulowana, syn zarządza terenem i ponosi wszystkie koszta związane z nieruchomością. Przy wydawaniu decyzji stronami postępowania jest wynajmujący nam lokal - syn i właściciel terenu - nieżyjący ojciec. Czy można wydać decyzję negatywną z powodu śmierci właściciela?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Michał Zieliński

Pruszków, Mazowieckie

(1 opinia)

Odpowiedział(a) dnia: 29 Sty 2020 01:17

Organ nie może wydać decyzji merytorycznej jeżeli jedna z koniecznych formalnie stron postępowania zmarła, do czasu ustalenia następców prawnych. Art. 97 kpa Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie m.in w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź