Treść zapytania

2022.09.13 godz. 08:15 Gdańsk, Pomorskie

Wypłata udziału członkowskiego ( brak informacji dot. podania do masy spadkowej)

Wyjaśnienie sytuacji

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o poradę prawną w poniższej sprawie: W związku z wpłynięciem do banku aktu zgonu jednego z udziałowców Pana X z dniem 12.08.2021r. nastąpiło wykreślenie członka z rejestru członków Banku Spółdzielczego. Dostarczono również akt poświadczenia dziedziczenia, z którego wynika, że spadek po zmarłym Panie X dziedziczy Pani Małgorzata M…. w 1/4 części, Pani Hanna G……. w 1/4 części, Pani Beata Sz…. w 1/4 części, Marcin N…. w 1/12 części, Mateusz N…. w 1/12 części oraz Pani Dagmara P….w 1/12 części. Do banku w dniu 04.03.2022r. wpłynął wniosek o wydanie zaświadczenia bankowego o stanie środków na rachunkach, lokatach, depozytach i udziałach wg stanu na dzień śmierci tj. 22.04.2021r. celem przedłożenia w Urzędzie Skarbowym. W odpowiedzi na wniosek Bank w dniu 22.03.2022r. wydał stosowne zaświadczenia. Po rozmowie z prawnikiem, który zalecił by spadkobiercy złożyli oświadczenie upoważniające jedną osobę do odbioru udziału oraz oświadczenie o rezygnacji z bycia udziałowcami, dnia 28.05.2022 r. do banku wpłynęły w/w oświadczenia wszystkich spadkobierców upoważniające Panią Hannę G… do odbioru udziału. Z rozmowy z Panią Hanną G… wynika, że zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy poinformowali Urząd Skarbowy o dziedziczonym udziale. Pytania: 1) W związku z tym, że bank nie ma pewności, że udział jest podany do masy spadkowej czy bank powinien pobrać podatek od praw majątkowych przy wypłacie udziału? 2) Czy bank powinien udział wypłacić jednej upoważnionej osobie (Pani Hannie G…) czy każdemu ze spadkobierców osobno (tak jak widnieje w akcie poświadczenia dziedziczenia)? Z góry dziękuje za pomoc.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź