Treść zapytania

2019.09.02 godz. 15:12 Tarnów, Małopolskie

Wypowiedzenie umowy i pracę z art. 63 ustawy o komornikach sądowych w związku z likwidacją kancelarii.

Wyjaśnienie sytuacji

Została mi wypowiedziana umowa o pracę na podstawie art. 63 u.k.s. z terminem jednomiesięcznym w związku z likwidacją kancelarii komorniczej. Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do odszkodowania za pozostałe 2 miesiące ? (mam na myśli art. 36 zn.1 § 1 k.p.). Mam umowę na czas nieokreślony i kilkanaście lat pracy. Nadto czy przysługuje mi odprawa na podstawie z art. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 3 ust. o szcz. zasadach rozw. z pracow. stosunków pracy z przyczyn niedot. prac. z dnia 13.03.2003 r. Nadmieniam, iż kurator w likwidowanej kancelarii ma 9 pracowników, w swojej kancelarii 13 pracow.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź