Treść zapytania

2019.08.02 godz. 10:26 Warszawa, Mazowieckie

wypowiedzenie umowy o pracę w wieku przedemerytalnym

Wyjaśnienie sytuacji

Od 19 lat pobieram emeryturę "mundurową" i jednocześnie od 19 lat jestem zatrudniony na pełnym etacie w dużej firmie. W tym roku planowane są zwolnienia. Jestem w wieku w którym zgodnie z Kodeksem Pracy przysługuje ochrona przedemerytalna. Przez cały okres mojego zatrudnienia firma nie posiadała żadnych korzyści z tytułu zatrudnienia emeryta. Mam standardową umowę na czas nieokreślony jak wszyscy inni pracownicy. W Regulaminie Pracy w firmie nie ma żadnych zapisów dotyczących innego traktowania zatrudnianych emerytów. Czy podlegam 4 letniej ochronie przedemerytalnej?

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.