Treść zapytania

2019.10.02 godz. 16:27 Warszawa, Mazowieckie

wypowiedzenie umowy o prace za wypowiedzeniem

Wyjaśnienie sytuacji

Jeżeli jest w wypowiedzeniu napisane, że na podstawie art.30 par 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 roku wypowiadam umowę o prace zawarta w dniu .........na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ........ Przyczyna wypowiedzenia umowy o prace jest :brak możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na redukcję zatrudnienia w pionie administracyjnym. Mam pytanie czy z takim zapisem w wypowiedzeniu dostanę odprawę. Nadmieniam, że zakład zatrudnia więcej niż 20 osób. Bardzo proszę o odpowiedź pozdrawiam Ęlżbieta

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Wojciech Górny

Wrocław, Dolnośląskie

(47 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 02 Paź 2019 18:06

Wskazana przyczyna jak najbardziej spełnia kryteria rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników, o których mówi Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.) - Art. 10. Przysługiwać zatem będzie odprawa zgodnie z art. 8 ww. ustawy. W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (3 głosy)
Tak Nie