Treść zapytania

2023.05.30 godz. 11:23 Przemyśl, Podkarpackie

Wypowiedzenie umowy, wykorzystanie urlopu

Wyjaśnienie sytuacji

Pracodawca złożył Pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia skierował go na urlop wypoczynkowy na podst. art.167 1 KP (wskazując na dokumencie, że w okresie wypowiedzenia w terminie od dnia 20.03.2023 Pracownik wykorzysta przysługujący mu urlopu zaległy za 2022 oraz urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym za 2023, a w pozostałym okresie Pracownik zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy). Jednak pracownik na okres, w którym miał wykorzystać urlop, dostarczył zwolnienie chorobowe. Czy Pracodawca może przesunąć termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez Pracownika po zakończeniu przez niego zwolnienia, mimo, że rozpoczął się już okres, w którym pracownik miał być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Nadmienię, że Pracodawca w żaden sposób nie poinformował Pracownika o "przesunięciu" terminu urlopu ze względu na L4, taka adnotacja nie była również ujęta w wypowiedzeniu. Czy Pracownik ma prawo dochodzenia przed Sądem Pracy wypłacenia ekwiwalentu za niewkorzystany urlop oraz wydania sprostowania świadectwa pracy?

Odpowiedzi prawników:


Radca prawny

Agnieszka Wolnicka-Uranin

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie

(57 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 31 Maj 2023 15:47

Dzień dobry, jeśli w wypowiedzeniu pracodawca określił termin od którego zwalnia pracownika z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to w przypadku sytuacji w której pracownik idzie na l4 należy mu się ekwiwalent za urlop. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź