Treść zapytania

2019.07.06 godz. 16:58 Opole, Opolskie

Zasadność umorzenia postępowania z tytułu braku umocowania Wierzyciela, pomimo odnalezienia się tytułu. Czy konflikt w rozpoznaniu sprawy faworyzujący Dłużnika?

Wyjaśnienie sytuacji

W 2002r Rej. Sąd wydał nakaz zapłaty Dłużniczce. Sprawę egzekucji dochodziła komornik, która utraciła tytuł (nakaz zapłaty). W 2017r Wierzyciel czyli ja, wystąpiłem o ponowne wydanie tytułu. Podczas rozpoznania sprawy przez Sąd, tytuł odnalazł się w kancelarii komorniczej, co pewnie powinno zamknąć postępowania. Jednakże SSR będąca zarazem II Wiceprezesem zakwestionowała postanowienie wydane przez (koleżankę ?) SSR II z-cę Przewodn. Wydz. Gosp. (może pomiędzy SSR występuje rywalizacja?) Wierzyciel w sprawie występuje jako Agent firmy, na którego umowa nakładała dochodzenie wszelkich roszczeń

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź