Treść zapytania

2019.07.07 godz. 13:48 Głosków, Mazowieckie

czy czyn ten jest przywłaszczeniem?

Wyjaśnienie sytuacji

Zleceniodawca zatrzymał mi wynagrodzenie za wykonaną usługę budowlaną za "zniszczenie spowodowane długotrwałym deszczem " , za to zniszczenie otrzymał odszkodowanie z mojej firmowej polisy ubezpieczeniowej a mimo to nie zwrócił mi tej kwoty ( ponad 10000 zł ) czy jest to przywłaszczenie ?

Odpowiedzi prawników:


Adwokat

Maryla Mikołajewska

Warszawa, Mazowieckie

(26 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 07 Lip 2019 20:28

Tak, jak najbardziej, jest to przewłaszczenie. Trafnie wskazuje się w orzecznictwie, że "o ile bowiem sama odmowa zwrotu pieniędzy może być traktowana jako wykonanie czynności czasownikowej przestępstwa z art. 284 § 2 k.k., o tyle przedmiotem przywłaszczenia nie mogą być pieniądze, które stanowią przewidzianą umową należność wykonawcy (zapłatę) za wykonanie określonego dzieła (wybudowanie domu)" (wyrok SN z dnia 2 lutego 2015 r., III KK 289/14). Na gruncie cywilnym, jeśli nic innego nie wynika z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu - świadczenia z umów wzajemnych powinny zostać spełniane jednocześnie (art. 488 § 1 Kodeksu cywilnego). Należy również pamiętać, że jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 K.c.).
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (10 głosów)
Tak Nie