Treść zapytania

2019.09.06 godz. 12:15 Konin, Wielkopolskie

Do kiedy można wziąć opiekę nad zdrowym dzieckiem, które w danym roku kończy 14 lat?

Wyjaśnienie sytuacji

Dziecko kończy 14 lat w czerwcu czy mogę skorzystać z prawa do opieki zgodnie z art 188 kp w lipcu bądź sierpniu czy do końca czerwca?

Odpowiedzi prawników:


Aplikant

Maciej Spychała

Piekary Śląskie, Śląskie

(5 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 08 Wrz 2019 02:23

Zgodnie z art. 188 §1 kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.) pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z przepisu wynika zatem, że z dniem ukończenia przez dziecko 14 lat rodzice tracą uprawnienie do wykorzystania dni albo godzin opieki. Przykładowo, jeżeli dziecko 15 czerwca skończy 14 lat, to pracownik ma prawo do wykorzystania 2 dni albo 16 godzin na opiekę w okresie od 1 stycznia do 14 czerwca.
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?
Tak Nie